دبیرستان پسرانه دوره دوم صالحین منطقه 3 تهران

برنامه هفتگی یازدهم - (سال تحصیلی 1400-1399)

برنامه کلاسی در ماه مبارک رمضان

برنامه امتحانات میان نوبت دوم

ولی گرامی در صورت ناخوانا بودن فایل بارگذاری شده،

اصل فایل در قسمت فایل های ضمیمه زیر ،قرار داده شده است.

فایل های ضمیمه :

کلاس های مجازی دهم و یازدهم

امور آموزشی پایه یازدهم

...